ซื้อบ้านหลังแรก

สาระน่ารู้! ก่อน ซื้อบ้านหลังแรก ร่วมกัน ปี 2565

เนื่องจากการ ซื้อบ้านหลังแรก เป็นภาระส่งต่อหลายสิบปีและจำนวนเงินที่ยื่นกู้กับทางธนาคารสูงมาก เพื่อทำให้ทางธนาคารอนุมัติวงเงินไว จะต้องยื่นกู้ร่วมกับคนในครอบครัวหรือคู่สมรส ซึ่งการยื่นกู้ร่วมกันเป็นสิ่งที่ละเอียดอ่อนมาก เอกสารเยอะ และจะต้องคิดอย่างรอบคอบ ไม่สามารถตัดสินใจทันทีได้ มีผลในอนาคต ดังนั้นทุกคนควรจะทราบข้อมูลของการกู้ร่วมกันก่อนตัดสินใจ ซึ่งมีรายละเอียดต่อไปนี้

4 ข้อ ช่วยตัดสินใจ ก่อน ซื้อบ้านหลังแรก ร่วมกัน

ซื้อบ้านหลังแรก
  1. การกู้เงินธนาคารซื้อบ้านร่วมกัน ไม่ได้หมายถึงจะต้องส่งค่างวดบ้านเท่ากัน เนื่องจากการกู้บ้านทางธนาคารจะมีส่วนเกี่ยวข้องในขั้นตอนการพิจารณาวงเงินและกำหนดค่างวดที่เหมาะสมและขั้นตอนการติดตามต่าง ๆ ในส่วนของผ่อนคืนทางธนาคารทุกคนจะต้องมาแบ่งส่วนกับผู้กู้ร่วมเองอยู่ที่จะตกลง สามารถผ่อนคนเดียวก็ได้ ดังนั้นคนกู้ร่วมไม่ได้หมายถึงจะต้องจ่ายเท่ากันเสมอไป ซึ่งหลายคนก็ยังเข้าใจผิดอยู่นั้นเอง
  2. ชื่อเจ้าของกรรมสิทธิ์บ้าน สามารถใส่คนเดียวหรือใส่ทั้งคู่ก็ได้ แต่ถ้าใส่ชื่อทั้งคู่นั้นหมายถึงคนที่จะมีสิทธิ์ในบ้านหลังมที่ผ่อนนั้นมี 2 คน เมื่อทำสัญญาหรือกระทำการต่าง ๆ เกี่ยวกับบ้าน จะต้องปรึกษาและมีการลงนามยินยอมต่าง ๆ ทั้งสองคนเลย ไม่สามารถกระทำคนใดคนหนึ่งได้
  3. ผ่อนบ้านลดหย่อนภาษี การกู้ ซื้อบ้านหลังแรก มีภาระผ่อนนับเป็นรายจ่าย สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ แต่ว่าภาษีที่ลดได้จะถูกคำนวณมา และทุกคนก็ต้องมาแบ่งส่วนกับทางผู้กู้ร่วมเอง เช่น ลดภาษีได้ 200,000 บาท ดังนั้นผู้กู้สามารถใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีได้ไม่เกินคนละ 100,000 บาทนั้นเอง
  4. ถ้าผู้กู้ร่วมเสียชีวิตในขณะที่ยังมีการผ่อน ทางธนาคารอาจจะพิจารณาไม่เปลี่ยนแปลงสัญญา แต่ถ้าให้ทายาทของผู้กู้ร่วมกับกรรมสิทธิ์ไปแทน และตกลงเรื่องของจำนวนเงินกันเอง
ซื้อบ้านหลังแรก

ซื้อบ้านหลังแรกคำนวณประมาณวงเงินกู้ ยังไง…?

ซื้อบ้านหลังแรก

หากต้องการจะกู้เงินด้วยฐานเงินเดือนที่มี วงเงินที่ทุกคนสามารถกู้เพื่อ ซื้อบ้านหลังแรก ได้แบบคร่าว ๆ คือ นำเงินเดือนมาลบด้วยภาระหนี้ 40% นำเงินคงเหลือไปคูณกับ 90 ก็จะทำให้เห็นวงเงินที่ทุกคนมีสิทธิ์ยื่นกู้ได้แล้ว แต่ไม่การันตี 100% เพราะทุกอย่างทางธนาคารจะเป็นผู้ประเมินเอง ต้องปรึกษาธนาคารควบคู่ไปด้วยนั้นเอง

สามารถติดตามการจัดบ้าน เว็บกล้วยไม้ สามารถดูฮวงจุ้ยพื้นฐานเป็น และแก้ไขด้วยตนเอง

About the author